Internationale dag van de brandweer.

De brandweer: de instantie die zich dagelijks bezighoudt met het voorkomen en bestrijden van brand. Een beroep wat niet zonder gevaren en risico’s is. Om hierbij stil te staan wordt op 4 mei de Internationale dag van de Brandweer gehouden. Ook bij De Bruyn Metaal hebben wij veel met Brandweer Bergeijk van doen. Onze kanter Jeroen is namelijk vrijwilliger bij deze kazerne en hij krijgt van ons de volledige gelegenheid om bij calamiteiten uit te rukken.

Daarnaast worden er ter voorbereiding op de werkzaamheden door de kazerne zelf oefeningen georganiseerd, zodat er optimaal gehandeld kan worden in noodsituaties. Wij zijn er trots op dat we deze oefeningen kunnen faciliteren in de vorm van oefenavonden.